What We Offer

Credit

आँधिखोला लघुवित्तका प्रतिनिधिहरुद्वारा समूहपूर्व तालिमदिई समूहमा आवद्ध गरेका हरेक सदस्यहरुले यस वित्तीय संस्था द्वारा वितरित कर...

Learn more »

Savings

आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई बचत तर्फ आकर्षित गरि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न विभिन्न बचत सेवाहरु प्रदान...

Learn more »

Insurance

आँधिखोला लघुवित्तले आफ्ना सदस्यहरुको जीवन सुरिक्षित विभिन्न बिमा कम्पनि संग सहकार्य गरि सदस्यहरुको लागि विभिन्न जीवन बिमा , लघु...

Learn more »

RemittanceIncorporation

Adhikhola Laghibitta Bittiya Sanstha Limited is incorporated as a public limited company under company Act 2063 and licensed by Nepal Rastra Bank as “D” class financial institution...


Notice

No Notice Published.