What We Offer

Savings

आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई बचत तर्फ आकर्षित गरि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न विभिन्न बचत सेवाहरु प्रदान...

Learn more »

Insurance

आँधिखोला लघुवित्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणी सदस्यहरुको बिमा कम्पनिसंग सहकार्य गरि कर्जाको बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेको...

Learn more »


Incorporation

Adhikhola Laghibitta Bittiya Sanstha Limited is incorporated as a public limited company under company Act 2063 and licensed by Nepal Rastra Bank as “D” class financial institution...


Notice

No Notice Published.